huhuhu, dạo gần đây các nhà mình sao khóa hết vậy… em không vào được :((. Mọi người chấp nhận cho em vào nhà được khônggggg ?

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có phải do đọc nhiều đam quá hay không mà khẩu vị trở nên kỳ cục như vậy . Đọc truyện mà như cục xương vướng ngay cổ ấy . Muốn nuốt thì khó mà nhả ra thì đau . Đọc mà mún phún máu ra 😫

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?